NETU’dan bilgilendirme: “Almanya ve Türkiye arasında Otomatik Mali Hesap Bilgi Paylaşımı”

NETU’dan bilgilendirme: “Almanya ve Türkiye arasında Otomatik Mali Hesap Bilgi Paylaşımı”

Son Durum nedir?

Türkiye ilk defa 31.12.2020 tarihinden itibaren Almanya devletinin mali hesaplarına ilişkin uygulamaya koyduğu Otomatik Bilgi Paylaşımı programına uyarak Almanya ile söz konusu bilgileri paylaşacaktır.

Paylaşımın kapsamı nedir?

Uygulamanın hedefi bilgileri alacak devletin bu sayede bir vergilendirme olanağına sahip olabilmesidir. Bunun için gelecekte aşağıdaki bilgiler paylaşılacaktır:

 1. İsim
 2. Adres Bilgileri
 3. Doğum Tarihi
 4. Vergi Numarası (Steuer ID)
 5. Hesap Numarası
 6. Sene sonundaki hesap durumu
 7. Olası sermaye gelirleri (temettü dahil)
 8. Seneye ilişkin menkul değerlerin satışlarından elde edilen kâr

Söz konusu bilgiler 2019 yılına aittir.

Kimleri ilgilendiriyor?

Almanya’da oturumu olan ve aynı zamanda Türkiye’de bir mali hesabı bulunan kişiler bilgi paylaşımı uygulamasına dahil edileceklerdir. Aynı durum tersi için de geçerlidir. Ayrıca hangi vatandaşlığa sahip olduğunuz da önemsizidir.     

Bilgiler ne zaman paylaşılacaktır?

Bilgi paylaşımı her sene 30 Eylül tarihinde gerçekleşir. Fakat bu sene Korona Krizi sebebiyle bilgi paylaşımı 31.12.2020 tarihinde gerçekleşecektir.

Benim için hangi sonuçlar doğuracaktır?

İlgili kazançlar Almanya’da vergilendirmeye tabi ise ve daha vergilendirilmemişse Vergi Dairesi tarafından 2019 senesi için sonradan vergilendirme uygulaması hayata geçirilir.

Ayrıca sizden aşağıdaki konular hakkında açıklamada bulunmanız beklenebilir:

 1. Kazançlarınızın kaynağı nedir?
 2. Geçmişte hangi kazançları elde ettiniz?

Bu bilgilere binaen gerektiğinde sonradan vergilendirme için geçen senelere yönelik tahmin hesaplaması yapılabilmektedir. Ayrıca belli durumlarda vergi davası da açılabilmektedir. Bu çerçevede özellikle taksi ulaştırma, gastronomi ve inşaat gibi ticari branşlar odak noktasında olabilmektedir.

Söz konusu kazançlar belirlenen sınırları geçiyorsa vergi dairesi veya savcılık hesap dokümanlarına yönelik  aramalar yapabilmektedir. Bilgi paylaşımı doğrultsunda olası bir vergi kaçakcılık suçlamasını önlemek için kişinin kendini ihbar etme olanağı da bulunmaktadır. Fakat böylesi bir durumda her seferinde ayrı bir değerlendirme gerekmektedir.    

“Almanya ve Türkiye arasında Otomatik Mali Hesap Bilgi Paylaşımı” hakkında daha detaylı bilgileri NETU Akademi çatısı altında düzenleyeceğimiz Danışma Programlarında sizlere sunacağız.